Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM] Nguyễn Ph­ơng Sro Tiểu Mã
120
93,053,399,291 gold
2
20_QueTao
120
563,368,461 gold
3
CoBeChanCuu
120
545,619,905 gold
4
_OngBut_
120
528,496,355 gold
5
AcFam2
120
459,326,163 gold
6
1996
120
438,423,385 gold
7
1P
120
407,857,637 gold
8
KhaiAn
120
389,227,044 gold
9
NeuNgayAy
120
376,437,640 gold
10
LIE
120
367,407,500 gold