TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
trader1
1sao
7
242335515
2
trader2
2sao
7
233031873
3
JE
XinDungGietE
7
210294346
4
trader3
3sao
7
177911761
5
trader5
5sao
7
177908854
6
trader4
4sao
7
176980962
7
No1
Buon_BN1
7
54520317
8
VirusBar2
Virus
7
28622382
9
VTV___5
BS_Thu_Y_
6
216144413
10
BeDuan
beDuan_
6
214587010